UA-92408934-1

Erik Riis Dogger

Advokat

MNA

Tlf: +47 99 46 30 36
E-post: erd@afd.no

Utdanning
2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2011 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, juridisk fakultet ved UiO

Arbeidserfaring

2019–dd Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
2017–dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
2015-2017 Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
2011–2015 M. SØRENSEN AS

2014 Sommervikar Oslo Fengsel

2013 Eksamenssensor ved Treider Fagskoler

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Grensen 3, 0159 Oslo, Norge / E-post: adm@afd.no

Tlf. +47 22 94 15 30 / Etter kontortid: +47 99 10 20 99 / Faks +47 22 94 15 31

977 515 742  (MVA)

Copyright © 2021 Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Webdesign Designavdelingen

UA-92408934-1