UA-92408934-1

Tor Fagermo Sæter

Advokat

MNA
Medlem av forsvarergruppen av 1977 i Advokatforeningen


Tlf: + 47 95 26 72 00
E-post: tor@afd.no


Fagområder

Tor Fagermo Sæter har lang erfaring innen strafferettspleien, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Han har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat og er nå fast forsvarer ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Advokat Sæter jobber også med barnerettssaker i et bredt spekter, herunder spesielt saker etter barnevernloven. Også bistand i saker om samvær, fast bosted for barn og lignende ligger inn under hans kompetanse.   

Utdanning

2008 Mastergrad i rettsvitenskap


Arbeidserfaring

2020–dd Advokat, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS, avd. Halden

2019–2020 Politiadvokat II, Øst politidistrikt, spesialseksjonen

2010–2019 Advokat i Advokatfirmaet Fagermo AS, Oslo/Halden

2008–2010 Advokatfullmektig i Oslo

1999–2008 Eiendomsmegler i Oslo og Asker og Bærum

Verv

2021–2023 Tillitsvalgt medlem i disiplinærutvalget for krets Øst 

2020–dd Fast forsvarer ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett

2018–2019 Fast bistandsadvokat Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Grensen 3, 0159 Oslo, Norge / E-post: adm@afd.no

Tlf. +47 22 94 15 30 / Etter kontortid: +47 99 10 20 99 / Faks +47 22 94 15 31

977 515 742  (MVA)

Copyright © 2021 Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Webdesign Designavdelingen

UA-92408934-1