UA-92408934-1
 
Katrine kopi.jpg

Kathrine Knapstad Larssen

Advokat

Tlf: + 47 91 76 82 58
E-post: kkl@afd.no


Fagområder

Barnevern, barnerett, bistandsadvokat i straffesaker, strafferett,

menneskerettigheter

Utdanning

2008 Advokatbevilling

2004 Spesialfag (valgemne) Menneskerettigheter ved juridisk fakultet, UiB

1998 Juridisk embetseksamen ved det juridiske fakultet i Bergen, UiB

1996 Spesialfag i rettsfilosofi, folkerett og EU-rett ved Universidad de Cordoba, Spania


Arbeidserfaring

2020–dd Advokat, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

2011–2020 Etterforskingsleder i Spesialenheten for politisaker

2008–2011 Advokat i Advokatfirmaet Kyrre

2005–2007 Dommerfullmektig Brønnøy tingrett

 
UA-92408934-1