Halvor Gjengstø

Advokat
MNA

Tlf: +47 40 40 16 44
E-post: hg@afd.no

Fagområder
Utlendingsrett, herunder arbeidsinnvandring, familieinnvandring, tilbakekall og utvisning mm., familierett, barnerett, menneskerettigheter, strafferett. Påtar meg oppdrag som bistandsadvokat. Prosedyreerfaring

Utdanning
1994 Cand. Jur Universitetet i Oslo
1991 Sosialantropologi mellomfag

Arbeidserfaring
2016–dd Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
(tidligere Advokatfirmaet Furuholmen AS)
2007–2016 Advokatfirmaet Gjengstø
2007–2014 Prosjektleder /Programleder International Management Group (IMG)
2006–2007 Din advokatpartner, Fredrikstad
2002–2006 Advokatfirmaet Furuholmen
2000–2002 Prosjektleder Norwegian Refugee Council, Serbia
1998–2000 Førstekonsulent/rådgiver Justisdepartementet
1997–1998 Menneskerettighetsobservatør OSCE Kroatia
1994–1997 Førstekonsulent Skattefogden i Oslo og Akershus

Verv
2012–2015 Veileder for Praxis, en ikke-statlig organisasjon etablert i 2004 i Beograd som arbeider for beskyttelse av menneskerettighetene og er talerør for eliminering av systemiske hindringer i tilgangen til rettigheter.

 

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Grensen 3, 0159 Oslo, Norge / E-post: adm@afd.no

Tlf. +47 22 94 15 30 / Etter kontortid: +47 99 10 20 99 / Faks +47 22 94 15 31

Copyright © 2016 Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Webdesign Designavdelingen