UA-92408934-1
top of page
Enger, Lars Mathias-sh-web.jpg

Lars Mathias Enger

Advokat

Partner

MNA


Tlf: +47 91 77 68 68
E-post: lme@afd.no


Utdanning

2014 Master i rettsvitenskap

2013 Valgfag ved University of Edinburgh


Arbeidserfaring
2014–dd Advokatfirmaet
Dietrichson AS (tidligere Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS)

2018–2020 Dommerfullmektig Oslo tingrett

2017–2018 Dommerfullmektig Jæren tingrett

2014 Kollokvieveileder ved det juridiske fakultet, UiO

2013 Saksbehandler Husleietvistutvalget

2011–2012 Saksbehandler hos Juss-Buss

bottom of page
UA-92408934-1