UA-92408934-1
 

Rikke Arnesen

Advokat
MNA

Medlem av forsvarergruppen av 1977 i Advokatforeningen

Tlf: +47 93 85 33 34
E-mail: ra@afd.no

Fagområder
Rikke Arnesen har god erfaring med straffegjennomføringsspørsmål og har engasjert seg i soningsforhold i en årrekke. Hun jobber hovedsakelig med barnerett – især barnevernssaker, straffegjennomføring, erstatning og bistandsoppdrag. Tar også andre type saker og er spesielt opptatt av rettighetsorientering opp mot det offentlige.

Rikke Arnesen jobber rettspolitisk på områder for straffegjennomføring og barnerett.

Utdanning

2011 Mastergrad i rettsvitenskap


Arbeidserfaring

2014–dd Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS (tidligere Advokatfirmaet Furuholmen AS)

2012–2014 Advokatfullmektig i Bergen

2009–2013 Styreleder og oppretter av WayBack Bergen – livet etter soning

2009–2012 Grunnlegger Jussgruppen WayBack, juridisk rådgivningstilbud innsatte i Bergens regionen


Verv

2013 Advokatforeningen – varastyremedlem i Hordaland, sogn og Fjordane krets

2012 Nestleder i styret for Yngre Advokater i Hordaland, Sogn og Fjordane krets, Advokatforeningen

2009–2013 Styreleder WayBack Bergen – livet etter soning

2011–2013 Lovutvalget WayBack Bergen JWB – fokus på soningsinnhold


 
UA-92408934-1