UA-92408934-1
top of page
_DSC5200_Tor_Fagermo_S%C3%83%C2%A6ter_ed

Tor Magnus Fagermo 

Advokat

MNA
Medlem av forsvarergruppen av 1977 i Advokatforeningen


Tlf: + 47 95 26 72 00
E-post: tor@afd.no


Fagområder

Tor Magnus Fagermo har lang erfaring innen strafferettspleien, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Han har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat og er nå fast forsvarer ved Søndre Østfold tingrett (Halden rettssted) og Eidsivating lagmannsrett.

Advokat Fagermo jobber også med barnerettssaker i et bredt spekter, herunder spesielt saker etter barnevernloven. Også bistand i saker om samvær, fast bosted for barn og lignende ligger inn under hans kompetanse.   

Utdanning

2008 Mastergrad i rettsvitenskap

2003 Statsvitenskap grunnfag


Arbeidserfaring

2020–dd Advokat, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS, avd. Halden

2019–2020 Politiadvokat II, Øst politidistrikt, spesialseksjonen

2010–2019 Advokat i Advokatfirmaet Fagermo AS, Oslo/Halden

2008–2010 Advokatfullmektig i Oslo

1999–2008 Eiendomsmegler i Oslo og Asker og Bærum

Verv

2021–2023 Tillitsvalgt medlem i disiplinærutvalget for krets Øst 

2020–dd Fast forsvarer ved Søndre Østfold tingrett (rettssted Halden) og  Eidsivating lagmannsrett

2018–2019 Fast bistandsadvokat Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett

bottom of page
UA-92408934-1