UA-92408934-1
top of page

Erik Riis Dogger

Advokat

Partner

MNA

Tlf: +47 99 46 30 36
E-post: erd@afd.no

Utdanning
2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2011 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, juridisk fakultet ved UiO

Arbeidserfaring

2019–dd Advokatfirmaet Dietrichson AS (tidligere Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS)
2017–dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
2015-2017 Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
2011–2015 M. SØRENSEN AS

2014 Sommervikar Oslo Fengsel

2013 Eksamenssensor ved Treider Fagskoler

bottom of page
UA-92408934-1