UA-92408934-1
top of page
Trond Olsen Næss, Advokat, Partner, MNA, Furuholmen Dietrichson

Trond Olsen Næss

Advokat
Partner
MNA


Tlf: +47 90 50 30 49
E-post: ton@afd.no

Fagområder
Utlendingsrett, familierett, barnevern, barnefordeling, barnebortføring, menneskerettigheter og generell forvaltningsrett. Omfattende erfaring innen rådgivning, utredning og som foreleser i utlendingsrettslige spørsmål, herunder arbeidsinnvandring, familiegjenforening og flyktningerett. Prosedyreerfaring.


Utdanning

1990 Cand.jur Universitetet i Oslo


Arbeidserfaring

1999–dd Advokatfirmaet Dietrichson AS (tidligere Advokatfirmaet Furuholmen AS)

1994–1999 Flyktningeattache ved den norske ambassaden i Beograd

1995–1999 Førstekonsulent i Justisdepartementet

1991–1995 Førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet

bottom of page
UA-92408934-1