UA-92408934-1

Trond Olsen Næss

Advokat
Partner
MNA


Tlf: +47 90 50 30 49
E-post: ton@afd.no

Fagområder
Utlendingsrett, familierett, barnevern, barnefordeling, barnebortføring, menneskerettigheter og generell forvaltningsrett. Omfattende erfaring innen rådgivning, utredning og som foreleser i utlendingsrettslige spørsmål, herunder arbeidsinnvandring, familiegjenforening og flyktningerett. Prosedyreerfaring.


Utdanning

1990 Cand.jur Universitetet i Oslo


Arbeidserfaring

1999–dd Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS (tidligere Advokatfirmaet Furuholmen AS)

1994–1999 Flyktningeattache ved den norske ambassaden i Beograd

1995–1999 Førstekonsulent i Justisdepartementet

1991–1995 Førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Grensen 3, 0159 Oslo, Norge / E-post: adm@afd.no

Tlf. +47 22 94 15 30 / Etter kontortid: +47 99 10 20 99 / Faks +47 22 94 15 31

977 515 742  (MVA)

Copyright © 2021 Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Webdesign Designavdelingen

UA-92408934-1