UA-92408934-1
top of page
Marius O. Dietrichson, Advokat og partner hos Furuholmen Dietrichson AS

Marius Oscar Dietrichson

Managing Partner og styrets leder i Advokatfirmaet Dietrichson AS

Advokat med møterett for Høyesterett
Fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen
MNA

Tlf: +47 99 10 30 99
E-post: mod@afd.no

 

Fagområder
Strafferett, økokrim, utredningsarbeid og prosedyre for domstolen

Utdanning

1999 Advokatbevilling

1995 Juridisk embetseksamen ved det juridiske fakultet i Oslo


Arbeidserfaring

2001–dd Advokatfirmaet Dietrichson AS (tidligere Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS)

1999–2001 Dommerfullmektig Oslo tingrett

1999 Dommerfullmektig i Moss tingrett

1996–1999 Politiadvokat


Verv

2016–dd Medlem av Hovedstyret i Advokatforeningen

2015–dd Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen

2015–2018 Member of Advisory Board of ECBA (European Criminal Board Association)

20112015 Styremedlem i Forsvarergruppen i Advokatforeningen

bottom of page
UA-92408934-1