UA-92408934-1
top of page

Priser og vilkår

Vårt firma er underlagt Advokatforeningens regler om god advokatskikk, og i forbrukerforhold også Konkurranse-tilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

 

Honoraret for vår bistand vil i det vesentligste være avhengig av tiden vi bruker på saken.

Timeprisen varierer fra den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats som for tiden ligger noe over tusen kroner timen til 2.500 kroner timen avhengig av sakens art og kompleksitet med tillegg av MVA. I enkelte tilfeller vil gjennomføringen og utfallet av saken kunne påvirke sluttavregningen.

Timeprisen avtales ved oppstart av hvert oppdrag. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi en fast pris på forhånd. Utlegg i saken, som rettsgebyr o.a kommer i tillegg.

 

I straffesaker og barnevernssaker vil det i de fleste tilfelle være det offentlige som dekker utgiftene til advokat.

 

I sivile saker hvor det innvilges fri rettshjelp, vil det offentlige dekke alt eller det vesentligste av advokat-utgiftene. Dette gjelder for visse sakstyper og for klienter som ikke har for høy inntekt og formue.

 

I en del tilfeller vil klientens forsikringsselskap dekke det meste av advokatutgiftene gjennom en såkalt retts-hjelpdekning i forsikringsavtalen. Dette følger av de fleste boligforsikringer, men også av en rekke andre type forsikringer knyttet til spesielle forhold som bil, reise o.a.

I sivile saker vil det bli utstedt en skriftlig oppdragsbekreftelse. Advokatfirmaet Dietrichson har ikke akseptert saken, og har ikke ansvar i saken, før oppdragsbekreftelse er utstedt.

Les vår personvernerklæring her.

Vi anbefales av Advokatmatch.no

bottom of page
UA-92408934-1