UA-92408934-1
top of page

Priser og vilkår

Firmaet følger Advokatforeningens regler om god advokatskikk.
 
Honoraret for vår bistand avhenger særlig av tiden vi bruker på saken.
Timeprisen varierer fra den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats, som for tiden ligger noe over tusen kroner timen, til 2.500 kroner timen.

I tillegg kommer MVA og andre eventuelle utlegg i saken, som rettsgebyr. Sakens art og kompleksitet er retningsgivende for
prisfastsettelsen. I enkelte tilfeller vil gjennomføringen og utfallet av saken kunne påvirke sluttavregningen.

Timeprisen avtales ved oppstart av hvert oppdrag. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne fastsette en pris på forhånd.
 
I straffesaker og barnevernssaker vil det i de fleste tilfeller være det offentlige som dekker utgiftene til advokat.
 
I sivile saker hvor det innvilges fri rettshjelp, vil det offentlige dekke alt eller det vesentligste av advokatutgiftene. Rettshjelploven bestemmer hvilke type saker og for hvem det kan søkes om fri rettshjelp for.


I en del tilfeller kan klientens forsikringsselskap dekke det meste av advokatutgiftene gjennom en rettshjelpdekning i forsikringsavtalen. Rettshjelpsdekning finnes i de fleste boligforsikringer, men også i en rekke andre type forsikringer.

I sivile saker vil det bli utstedt en skriftlig oppdragsbekreftelse. Ved utstedelse av den skriftlige oppdragsbekreftelsen er det naturlig å undersøke alternative former for dekning av advokatutgifter, slik som fri rettshjelp og rettshjelpsdekning gjennom forsikring.

 

Advokatfirmaet Dietrichson AS har ikke akseptert saken, og har ikke ansvar i saken, før oppdragsbekreftelse er utstedt.

Les vår personvernerklæring her.

Vi anbefales av Advokatmatch.no

bottom of page
UA-92408934-1