UA-92408934-1
top of page

Furuholmen Dietrichson er et spesialisert strafferettsfirma.

 

Vi tilbyr advokattjenester i eller utenfor domstolene på et høyt faglig nivå.

 

Vi fører saker for alle domstoler; fra tingrett til Høyesterett.

Strafferett

Rådgivning, utredningsarbeid, prosedyre

Utlendingsrett

Rådgivning, avtale, prosedyre

​Furuholmen Dietrichson tilbyr advokattjenester innen barnevernsrett, tvungen psykisk helsevern, utlendingsrett og familierett.

Person- og familierett

Rådgivning, avtale, prosedyre
​Furuholmen Dietrichson tilbyr advokattjenester innen barnevernsrett, tvungen psykisk helsevern, utlendingsrett og familierett.

Erstatningsrett

Rådgivning, prosedyre, inndriving

Vi gir advokattjenester til personer og bedrifter som har lidt et tap pga urettmessig straffeforfølgning, men gir også bistand til en som har vært offer for en straffbar handling.

​Furuholmen Dietrichson hjelper deg med ditt forsikringskrav, men også med andre erstatningskrav.

bottom of page
UA-92408934-1