Lars Mathias Enger

AdvokatTlf: +47 91 77 68 68
E-post: lme@afd.no


Utdanning

2014 Master i rettsvitenskap

2013 Valgfag ved University of Edinburgh


Arbeidserfaring
2014–dd Advokat, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS (tidligere Advokatfirmaet Furuholmen AS)

2014 Kollokvieveileder ved det juridiske fakultet, UiO

2013 Saksbehandler Husleietvistutvalget

2011–2012 Saksbehandler hos Juss-Buss

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Grensen 3, 0159 Oslo, Norge / E-post: adm@afd.no

Tlf. +47 22 94 15 30 / Etter kontortid: +47 99 10 20 99 / Faks +47 22 94 15 31

Copyright © 2016 Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Webdesign Designavdelingen